Nemzetközi fuvarozás árak és információ a nemzetközi szállítmányozás hatékonyságáról.

Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás enciklopédia

Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás enciklopédia

Nemzetközi szállítmányozás olcsón és nemzetközi fuvarozás gazdaságosan, meg párszó a logisztikáról

2019. július 22. - Szállítmányozásokoska

A nemzetközi szállítmányozás minden lényeges tudnivalója a nemzetközi fuvarozás fontos ismérvei mellett

 

           A nemzetközi szállítmányozás megfelelő megszervezéséhez elkerülhetetlen pontosan rögzíteni a szerződés feltételeit, vagyis a nemzetközi kereskedelmi feltételeket, amelyek rögzítik az áruk szállításához szükséges költségek megfizetését és a felek közti elosztását, valamint a kockázatok viselésének eseteit.
Az eladó megfelelően szállította az árut, ha azt a vásárló rendelkezésére bocsátotta saját helyiségeiben vagy egy másik elfogadott helyen: műhely, gyár, raktár, aminek a helye lehet akár Ausztria, vagy Németország. A formai követelmények teljesítése nélkül az exportra kivetett vámokat meg kell fizetni és minden kiszállító járművet, vagy kamiont mentesíteni kell a vámterhelés alól. Ez a kifejezés tehát az eladó minimális kötelezettségét határozza meg, a vevőnek az áru átvételével járó összes költséget és kockázatot viselnie kell az eladó telephelyét elhagyó áruval kapcsolatban, akár Angliába, akár Spanyolországba szánták a rakományt, nemzetközi fuvarozás formájában közúton.
       Másik eset, amikor az eladó megfelelően szállíttatta az árut, ha az utóbbit exportálták, és a megrendelő által a megegyezett helyen megjelölt fuvarozó rendelkezésére bocsátották. Meg kell jegyezni, hogy a választott szállítási hely hatással van az áruk be és kirakodására vonatkozó kötelezettségekre. Amikor a szállítás az eladó telephelyéről történik, az eladó felelős az áru berakodásáért, ha a szállítás máshol történik, az eladó nem felelős a kirakodásért.
Az eladó megfelelően teljesítette a szállítást, amikor az árut a hajó melletti kikötőben helyezték el a megállapodás szerint. Ettől a pillanattól kezdve a vevőnek el kell viselnie az áru elvesztésének, vagy kárának minden költségét és kockázatát. Az FAS kifejezés kötelezi az eladót az áruk exportálására és itt az is fontos, hogy mennyi ennek az ára.
          A FOB kifejezés értelmében az eladó akkor teljesített megfelelően, ha az áru áthaladt a hajóval a megállapodás szerinti kikötőbe. Ebből az következik, hogy ettől a ponttól a vevőnek viselnie kell az áru elvesztésével, vagy károsodásával járó minden költséget és kockázatot. A FOB kifejezés azt is jelenti, hogy ebben az esetben az eladó végzi az áru exportját és ezt a terminust kizárólag tengeri vagy belvízi szállításra használják, vagy Angliába, esetleg Írországba irányuló kompos szállítás esetén, vagy gabonaszállítás esetén a Dunán.
            A CFR jelentése azt takarja, hogy az eladó akkor teljesíti a szerződésnek megfelelően a pontos nemzetközi szállítmányozás feladatát, amikor az áru áthalad a hajón kikötő bejáratán és az eladónak meg kell fizetnie az áru árát és ezt az árat a megrendelés szerinti rendeltetési kikötőbe történő szállításhoz szükséges áron teszi. Azonban abban az esetben, amikor az áru elveszik, esetleg károsodik, akkor is vállalni kell a kockázatot valakinek, valamint a gyors nemzetközi szállítmányozás után esetlegesen bekövetkező eseményekből fakadó további költségeket is viselnie kell legalább egy cégnek. Ezt a kifejezést jellemzően tengeri szállításra szokás használni a leírás szerint, ami más kontinensről érkezik az európai nagy kikötőkbe, Angliába, Németországba, Franciaországba, Olaszországba, Hollandiába és nem utolsó sorban Görögországba.

            CIF, esetében az eladó részéről akkor tekinthető teljesítettnek az értékesítés, amikor az áru megérkezik az eladó által megjelölt raktárba és ott az átvétel megtörténik. Az eladónak meg kell fizetnie az összes ehhez kapcsolódó költséget. Ám ebben az esetben is az áru elvesztésének vagy sérülésének kockázatát, valamint a szállítás utáni eseményekből eredő további költségeket a vevő viseli. A CIF esetében azonban, az eladónak mindenképp gondoskodnia kell a tengeri biztosításról is, hogy fedezze a vevőt az összes olyan veszteség vagy kár bekövetkezésével szemben, ami ilyenkor előfordulhat az adott árunál, tengeri nemzetközi szállítmányozás közben, különösen ha nagy távolságot tesz meg Görögország és Norvégia között. Ennek eredményeként az eladó biztosítási szerződést köt, és megfizeti a biztosítási díjat. A vevőnek figyelembe kell vennie, hogy a CIF kifejezés alatt az eladónak csak a minimális fedezetre vonatkozó biztosításra van szüksége.
            CPT tekintetében akkor ténylegesen véglegesített a folyamat, amikor a szerződésben megjelölt árut az abban foglaltak szerint rendelkezésére bocsátotta, de ilyenkor az eladónak kell teljesíteni az a fizetési kötelességet, ami az áru szállításának extra költségéből adódik, mert a megegyezés szerinti rendeltetési helyre végzett szállítás komplikációkkal jár. Ebből az következik, hogy a vevőnek a fent leírtaknak megfelelően vállalnia kell a szállítás után felmerülő összes kockázatot és minden egyéb költséget is. A CPT kifejezés értelmében megkövetelik, hogy az eladó exportálja az árut, ez érvényes Magyarország, Ausztria, Hollandia, Németország és sok más ország esetén is.
A CIP a gazdaságos nemzetközi szállítmányozás olyan módozata, amikor az eladó az szerződés szerint eladásra kínált árut az abban megjelölt fuvarozó rendelkezésére bocsátotta, de az eladónak azonban ilyenkor is kell fizetnie az áru megegyezés szerinti rendeltetési helyére történő szállításért, kivétel nélkül, így Portugáliába, Dániába, Franciaországba és Olaszországba is lehetséges. Ebből következően a vevőnek vállalnia kell az áru és annak a pontos nemzetközi szállítmányozás következtében előálló összes költségének és az esetleges károkból előálló veszteségeknek a vonzatát.
           Az túlméretes nemzetközi szállítmányozás esetén a DAF azt jelenti, hogy az árut a vásárló rendelkezésére bocsátották az elfogadott helyen, pontosabban a megegyezettek szerinti határon, de a szomszédos ország vámhatára előtt, a kirakodás pedig a közlekedési járműnél történik és az árut exportálják. A megegyezés szerinti határ lehet bármely határ, akár magyar, német, olasz, angol, francia és így tovább beleértve az exportáló ország, az-az Olaszország határát is. Ezért rendkívül fontos pontosan meghatározni a szóban forgó határt, mindig a DAF kifejezés után kell pontosan megjelölni a megállapodott helyet. A DAF kifejezés a szállítási módtól függetlenül használható, amikor az árut az osztrák szárazföldi határra szállítják, lehetőség szerint az elvárt kedvező áron.
           Abban az esetben, amikor DES -ről beszélünk, akkor az árut még nem importálták, hanem az a rendeltetési kikötőben a hajón a vevő rendelkezésére áll, mondjuk Görögország, Franciaország, Németország, vagy Olaszország kikötőjében. Az eladónak ilyenkor viselnie kell minden egyes olyan költséget és kockázatot, amely a megállapodás szerinti kikötőben kirakodott áruk szállításával, illetve tárolásával jár. Ezt a kifejezést csak akkor lehet használni, ha az árut a hajón szállítják a rendeltetési kikötőbe, például európai tengeri, magyar belvízi vagy multimodális szállítás után.
A DEQ -nél az importálásra még nem került sor árut illetően, de a megrendelés szerinti rendeltetési kikötőben azt már vevő rendelkezésére bocsátották határidőre. Ilyenkor is eladó viseli az áruknak a megállapodás szerinti kikötőbe, vagyis Olaszországba, vagy Horvátországba irányzott olcsó nemzetközi szállítmányozás költségeit, valamint a kockázatait is, de megoldja igény esetén a kirakodást a platformra. A DEQ kifejezés azt is megköveteli a vevőtől, hogy a behozatali vámlejárást maga végezze el és fizesse meg a vámot és az összes behozatali illetéket, adót és egyéb költségeket is a szerb, svájci, norvég, ukrán szállítmányok esetében is. Ezt a szót csak is abban az estben kell használni, ha az árut tengeren, esetleg folyón, vagy intermodális nemzetközi szállítmányozás után a hajóról a megállapodás szerinti kikötő, vagyis akár Magyarországon, Csepelen, de leggyakrabban Olaszország, Németország kikötőjének rakpartjára kirakodják. Láthatóan, nem könnyű eligazodni a sok kifejezés bonyolult hálójában, ezért ha olcsó nemzetközi szállítmányozás szükséges az ön számára, akkor keresse az Europa-Road Kft. elérhetőségeit.

                A nemzetközi szállítmányozás árak okos tervezése és az üzleti logisztika nem lehet meg egymás nélkül, ennek egyik meghatározása arról szól, hogy a megfelelő tétel, a megfelelő mennyiségben és a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő áron, a megfelelő állapotban, a megfelelő ügyfélnek. Az üzleti logisztika valamennyi iparágat magában foglalja, sok országot magába foglalva, ezek Csehország, Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Szlovákia, Magyarország és még néhány jelentősebb ipari termeléssel rendelkező ország és célja az, hogy a projekt életciklusainak, az ellátási láncoknak és az eredményes munkafolyamatoknak a megvalósítása és ehhez nélkülözhetetlen a gazdaságos nemzetközi szállítmányozás alacsony ára.

Az üzleti logisztika kifejezést az 1960-as évek óta használják, mivel egyre növekvő komplexitást biztosítanak a vállalkozások számára az anyagokkal való ellátás és az egyre inkább globalizálódó ellátási láncban történő termékek gyors nemzetközi szállítmányozás megoldása, ami az ellátási lánc logisztikusainak nevezett szakemberek felhívását eredményezi.

Az üzleti életben a logisztika belső fókuszú, bejövő logisztika, vagy külső fókuszú, kimenő logisztika lehet, amely lefedi a keletkezési helytől a fogyasztási helyig tartó anyagok fuvarozását és tárolását, vagyis az ellátási lánc menedzsmentjét. A szakképzett logisztikai szakemberek fő feladatai közé tartozik a készletgazdálkodás, a beszerzés, a szállítás, a nemzetközi szállítmányozás árak, a raktározás, a konzultáció, a gyors nemzetközi fuvarozás, valamint ezen tevékenységek szervezése és tervezése. A logisztikai szakemberek egyesítik az egyes funkciók szakmai ismereteit a szervezet erőforrásainak összehangolásához és képesek fuvarok megszervezésére Spanyolországba, Írországba, Németországba, Hollandiába, Dániába és Angliába, de akár Svédországba és Norvégiába is.

olcso-fuvarozas.jpg

A logisztika két alapvetően különböző formája létezik: az egyik folyamatos áramlást optimalizálja a közlekedési kapcsolatok és a tároló csomópontok hálózata révén, míg a másik egy sor erőforrást koordinál valamilyen projekt végrehajtásához, például egy raktár szerkezetátalakításához.

    Az elosztóhálózat csomópontjai, szerkesztése a következők:
Gyárak, ahol a termékeket gyártják vagy összeszerelik Németországban, Olaszországban és Magyarországon, raktár vagy letét, szabványos raktárkészlet áruk tárolására, magas készletszint, forgalmazási központok a megrendelés feldolgozásához és a megrendelés teljesítéséhez szükségesek alacsonyabb leltárszintnél, valamint az ügyfelektől visszatérő tételek fogadásához. Tranzitpontok Hollandiában és Németországban a szállítmányok elosztásához kellenek, amelyek a tervezett pontos nemzetközi szállítmányozás alapján rakományegységek újbóli összekapcsolásából állnak és csak mozgó árut használnak. Hagyományos kiskereskedelmi üzletek, modern szupermarketek, hipermarketek, diszkont üzletek vagy önkéntes láncok, a fogyasztók szövetkezetei, a fogyasztói csoportok kollektív vásárlóerővel mind igényelnek gazdaságos nemzetközi fuvarozás szolgáltatást közvetlen, vagy közvetett formában. Megjegyzendő, hogy a leányvállalatok többnyire egy másik vállalat, vagy franchise-tulajdonosok tulajdonában lesznek, bár más cégek más márkákat használnak, tulajdonképpen az értékesítési pont tulajdonában vannak. Egyes csomópontok, például értékesítési ügynökök vagy brókerek között reprezentatív ügyekben működhetnek közreműködők. Ezeknek egyaránt szükségük van a külföldi szállításokat is teljesítő megbízható fuvarozó cég hatékony munkájára minden nap, amely képes minden szállítás hatékony elvégzésére kedvező áron.
Logisztikai szakágak és a paraméterek tervezese.

         A logisztikai család olyan termékek halmaza, amelyek közös jellemzőkkel bírnak: súly és térfogati jellemzők, fizikai tárolási igények, hőmérséklet, kezelési igények, rendelési gyakoriság, csomagméret stb. A vállalat különböző termékcsaládjaiban szervezi termékeit, ez azért előnyös, mert így gazdaságosabban lehet a olcsó nemzetközi szállítmányozás folyamatát megszervezni és így spórolni a szállítási költségeken, különösen akkor, ha nagy távolságról, Angliából, Németországból, Spanyolországból, Franciaországból, esetleg Norvégiából, vagy Portugáliából kell valamit Magyarországra szállítani közúton kamionnal.

        A leltárrendszerek értékeléséhez használt fizikai mutatók magukban foglalják az állomány kapacitását, a szelektivitást, a felületes felhasználást, a volumetrikus felhasználást, a szállítási kapacitást és ennek kihasználtságát.
A monetáris mérőszámok közé tartoznak az űrtartalmi paraméterek, az épületek, a polcok és szolgáltatások számára szükséges termek és a kezelési költségek, amik az emberek, gépek, energia és karbantartás számára szükségesek. Más mérőszámok fizikai vagy monetáris formában is megjelenhetnek, mint például az alap raktárkészlet forgalom.

           Kezelés és rendelés feldolgozás koordinálása. Ilyen lehet az egységterhelés, például a poggyász szállítására a repülőtéren. Ebben az esetben az egység terhelésének védelmi funkciója van, ami puffert képez a túltöltődés ellen. Az egységterhelés az egyes elemek kombinációja, amelyeket a kezelőrendszerek végeznek, általában normál méretű raklapokat használva tervezik meg a gyors nemzetközi szállítmányozás folyamatát. A kezelési rendszerek közé tartoznak a következők: raklapkezelők, ellensúlyok kezelője, visszahúzható árbockezelő, kétoldalú kezelők, háromoldalú kezelők, AGV és rakodók. A tárolórendszerek a következők: halom bála, cellatartó ami lehet statikus vagy mozgatható, konzolos állványok és gravitációs állványok. Ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy a gabonaszállítás Olaszországba, vagy más mezőgazdasági termék fuvarozása Németországba közúton, vagy Angliába hatékonyan és gazdaságosan törtéjen meg kamionnal, a legfőbb elvárásoknak teljes mértékben megfelelő módon.

A külföldi megrendelés feldolgozása egy folyamatos kezelése, amely magában foglalja a visszavonási lista feldolgozását, a beszedés, vagyis szelektív eltávolítás a rakodóegységekből, a válogatás és a rendeltetési hely szerinti elemek összeszerelése, a csomagképzés és súlyozás, a címkézés és csomagolás, a megrendelés konszolidációját, vagy a csomagok összegyűjtését rakodóegységekbe, illetve az előkészítést a gyors nemzetközi szállítmányozásra, ellenőrzésre és a fuvarlevél kiadására.

A rendezés lehet manuális vagy automatizált és a kézi szedést egyaránt lehet alkalmazni az árukra és a kocsikra vagy szállítószalagot használó üzemeltető robotokra, vagy az embereknek szállított árukra, azaz az olyan üzemeltetőkre, akik a mini-terhelésű ASRS működtetik, vagy függőleges és vízszintes körhinta jellegű eszközt használnak, vagy egy automatikus függőleges tárolórendszer segítségével végzi feladatát. Az automatikus anyagmozgatást adagolókkal vagy deponáló robotokkal végezik az olcsó nemzetközi fuvarozás és logisztika felkínálásában érdekelt cégek, ehhez pedig jó, ha ennek a szolgáltatásnak kedvező az ára.
Ezen a területen is, mint ahogyan a pontos nemzetközi szállítmányozás területén is nehéz a legjobb döntést hozni, de itt van némi segédlet, ahhoz hogy kedvező áron kapja meg a szolgáltatást olyanoktól, akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen.
A szállítmányt, azaz a szállított árut különféle szállítási eszközökkel, többek között közúton kamionnal lehet mozgatni külföldről és különböző szállítmány kategóriákba rendezni és ez a költséghatékony nemzetközi fuvarozás esetében is valóban igaz. Az egységterheléseket általában magasabb szabványosított egységekbe szerelik össze, mint például: ISO-konténerek, cserélhető szervek vagy félpótkocsik. Különösen a nagyon hosszú távolságok esetén, Írország és Magyarország, Litvánia és Portugália, Finnország és Spanyolország, Olaszország és Svédország között a fuvarozás és a termékszállítás valószínűleg előnyösebb lesz a különböző közlekedési eszközök használatával: multimodális szállítás, intermodális szállítás és kombinált szállítás, vagy gyors nemzetközi fuvarozás gazdaságosan. A rakomány mozgatásakor a tipikus korlátok a maximális súly és térfogat, ami kivételes esetben túlméretes szállítást tesz szükségessé, ami sok országban bonyolult, ilyen például Olaszország, Ausztria, Svájc és Dánia, mert a munkagépek és a mezőgazdasági gépek szállítása nem könnyű külföldről, de valójában semmilyen gépszállítás sem egyszerű nemzetközi viszonylatban.

           A külföldi közlekedésben részt vevő szereplők a következők, minden vonat, közúti jármű, hajó, repülőgépgyártó cég, futár, szállítmányozó és multimodális közlekedési szolgáltatók, fuvarozók.
A kedvező áron végzett hatékony nemzetközi fuvarozás folyamatának részeként szállított árucikkek általában a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kiadott nemzetközi szabványok hatálya alá tartoznak. A külföldi termelési rendszerekhez hasonlóan a logisztikai rendszereket megfelelően kell konfigurálni és kezelni, ahhoz hogy minden rendben menjen. Valójában számos módszertant vettek fel közvetlenül a műveletek kezeléséhez, mint például a gazdasági struktúrák mennyiségi modelljeinek felhasználása a készlet csomópontjaiban lévő készletgazdálkodáshoz. Az elosztási erőforrás-tervezés (DRP) hasonlít részben az MRP-hez, azzal a kivétellel, hogy nem vonatkozik a hálózat csomópontjain belül végbemenő tevékenységekre, hanem inkább az elosztás tervezésére, amikor történetesen az árukat a hálózat kapcsolódási pontjain keresztül mozgatja a rendeltetési helye felé és ennek a tetejében elfogadható az ára minden szempontból.

gyors-szallitmanyozas.jpg

           A logisztikai konfiguráció hagyományosan a raktár, csomópont, vagy az elosztórendszer szintjén, ami egy hálózat lehet. A logisztikai konfiguráció szoros kapcsolatot tart fenn a pontos nemzetközi fuvarozás folyamatával, annak érdekében, hogy nem legyenek késések, vagy fennakadások. Egy raktár tekintetében a raktár tervezése és építése mellett, a konfiguráció számos, egymással összefüggő műszaki-gazdasági probléma megoldását jelenti. A külföldi tároló cellák méretezése, a raklapok feltöltési módjának kiválasztása (kézi vagy robotos), az állvány méretezése és kialakítása, az állványok száma a visszakereső rendszerek száma és tipológiája (pl. rakodó daruk), mind lényeges tényezői a teljes folyamatnak. Néhány fontos korlátot be kell tartani: a villának és a teher gerendáknak ellenállónak kell lenniük a hajlítással és más fizikai behatásokkal szemben. Bár a válogatás sokkal inkább technikai tervezési döntés, mint egy konfigurációs probléma, fontos, hogy vegyék figyelembe azt a raktárrendszeren belüli elrendezés eldöntésekor, hogy a külföldi kezelők és az automata rendszerek, hogy hogyan lehet a döntések meghozatala után korlátozásként használni a raktár kezelése során a szállítórendszer tervezésekor vagy az automatikus adagolók telepítésénél ugyanazt a szabályrendszert.

           Az elosztórendszer szintjén történő konfiguráció elsősorban a csomópontok földrajzi térben való elhelyezkedésének problémájára és a csomópontok közötti kapacitáseloszlás problémájára vonatkozik. Az első lehet létesítményhelynek (a helyszín kiválasztásának speciális esete), míg az utóbbi kapacitás allokációnak nevezhető, ami az olcsó nemzetközi fuvarozás elvégzéséhez szükséges kapacitások rendelkezésre állását is befolyásolja és ez olyan országokban is előfordul, mint Anglia, Németország és Olaszország. A kiszervezés problémája általában ezen a szinten merül fel: az ellátási lánc csomópontjai nagyon ritkán vannak egyetlen vállalkozás tulajdonában. Az elosztóhálózatok szintjeinek száma, nevezetesen a szállító és a fogyasztó közti csomópontok száma a következő képpen jellemezhető:
Közvetlen tárolás, azaz nulla szint
Egyszintű hálózat: központi raktár
Kétszintű hálózat: központi és periféria raktárak

            Ez a megkülönböztetés hasznosabb a modellezési célokra, de a biztonsági készletekre vonatkozó tervezeti döntésre is vonatkozik, mivel egy kétszintű hálózat figyelembevételével, ha a biztonsági leltárt csak perifériás raktárakban tartják, akkor ez egy függő rendszer, ami függ a beszállítóktól és a pontos nemzetközi fuvarozás végzését teljesítő fuvarozóktól. Amikor a rendszerirányítás a készleteket a központi és a periférikus raktárak között osztják el, ezt független rendszernek hívják, pontosabban a beszállítóktól függetlennek, mert egy beszállító lehet szlovák, német, olasz, spanyol, lengyel, francia, román, szlovén, cseh és persze magyar is. A termelőtől a második szintre történő szállítást közúton elsődleges szállításnak, a második szinttől a fogyasztóig másodlagos szállításnak nevezik és ezek együtt a gazdaságos nemzetközi fuvarozás részét képezik. Bár a forgalmazási hálózat nulláról történő konfigurálása lehetséges, a logisztikai szakembereknek általában a meglévő hálózatok szerkezetátalakításával kell foglalkozniuk: a változó kereslet, a termék vagy a folyamat innováció, a kiszervezési lehetőségek, a kormányzati politika változása a kereskedelmi akadályok figyelembevételével, továbbá az innovatív szállítóeszközök, új kamionok bevezetésére tekintettel és az IKT-támogató rendszerek (pl. ERP vagy e-kereskedelem) támogatásával, amik jelen vannak olasz, francia, magyar, cseh és nemet vállalatoknál is.

             A logisztikai rendszer konfigurálása után a menedzsment, azaz a technikai döntések ismét a raktár és az elosztóhálózat szintjén zajlanak. A döntéseket olyan korlátozások szerint kell meghozni: belső vonatkozásban, mint például a rendelkezésre álló infrastruktúra használata, vagy külső, például az adott termékmennyiség és a lejárati dátumok betartása. Ez a külföldről érkező áruk szállításánál, minden estben kiemelten fontos tényező. Komoly kihívást jelent a gabonaszállítás Olaszországba nyaranta, mert nagyon nagy az igény rá.
A raktár szintjén a logisztikai szakembernek kell eldönteniük, hogyan oldják meg az áru betárolását, miután a gyors nemzetközi fuvarozás végeztével megérkezik a raktározandó áru közúton és kamionnal Németországból, Hollandiából, Angliából, esetleg Olaszországból. Hagyományosan három alaphelyzetet tartanak számon: megosztott tároló, dedikált tároló (meghatározott áru számára fenntartott tárolóhely) és osztály alapú tárolás (osztály, amely különböző területeken a hozzáférési index szerint rendezett árut jelent).

 gepszallitas.png

         Légitársaságok logisztikai hálózata nagy csomópontokra épülve működik, mert így hatékonyabb az olcsó nemzetközi szállítmányozás rövid határidővel garantált megszervezése, ugyanis a légi fuvarokat földrajzi céljuk szerint tudják csoportokra bontani, így egyes régiókra nagyobb repterekkel rendelkező országokban, mint Olaszország, Franciaország, Anglia, Németország, Spanyolország, Lengyelország elosztó központokat alakítanak ki a szállítmányok részére. A szortírozás hatékonysága a helyzet függvényében nagymértékben változik, mert nem minden nemzetközi fuvar könnyen csoportosítható. Az embernek az áruk helyzetéhez képest megkülönböztetünk a magas szintű csoportosítást, ez a vertikális komponens és az alacsony szintű csoportosítást, vagyis a vertikális komponenst. Számos technikai döntést kell hozni a csoportosításról: Útvonalválasztási tervező: a szabványos alternatívák közé tartozik a transzverzális útválasztás, a visszatérési útválasztás, a középpont-irányítás és a legkönnyebb visszatérési útvonal külföldről.
          Kiegészítési módszer: a standard alternatívák az egyes termékosztályok egyenlő térigényét és az egyes termékosztályok egyenlő időellátását biztosítják, valamint a szolgáltatás árát szabályozzák.
Logikai elválasztás: rendeléskiválasztás a tömeges csoportosításhoz. Az elosztóhálózat szintjén a technikai döntések főként a készletgazdálkodás és a szállítási útvonal optimalizálását segítik elő. Megjegyezzük, hogy a logisztikához szükség lehet a fordított áruáramlás kezelésére az előre történő áruáramlás mellett.
A fuvar továbbítás egy olyan szolgáltatás, amelyet a nemzetközi vagy multinacionális behozatali és kiviteli tevékenységet folytató vállalatok használnak. Míg a szállítmányozó valójában nem szállítja át az árut külföldről, közvetítő szerepet tölt be az ügyfél és a különböző szállítási szolgáltatások között. A termékek küldése egy nemzetközi kiindulási helyről, konkrét esetben Olaszországból egy másikra, például Hollandiába számos nehézséggel jár, követelményt támaszt és más elvárást tartalmazhat egy megrendelés. A pontos nemzetközi szállítmányozás megtervezéséért felelős szolgálat a feladat jelentős logisztikáját kezeli az ügyfél számára, és enyhíti azt, ami egyébként hatalmas terhet jelentene. A fuvar továbbítási szolgáltatások garantálják, hogy a termékek egy megfelelő időpontban és jó állapotban kerülnek a megfelelő helyre. A szállítmányozási szolgálat mindenféle fuvarozóval, a légifuvarozóktól és a fuvarozási cégektől, a vasúti áruszállítmányozókig és az óceánjáró hajókig létesít kapcsolatot, mert a más kontinensekről érkező áruk olyan országokba érkezik először, amelyek nagy kikötőkkel rendelkeznek, ahonnan, vagyis Németországból, Görögországból, Olaszországból, Franciaországból és Hollandiából indul útnak az áru vasúton vagy kamionokkal közúton Spanyolországba, Magyarországra, Csehországba, Lengyelországba, Ausztriába, Svájcba és még néhány másik államba . A pontos nemzetközi szállítmányozás lehetőségét kínáló szolgáltatások a lehető legkedvezőbb áron tárgyalnak, hogy a terméket a leggazdaságosabb útvonalon mozoghassák különböző ajánlatok kidolgozásával, és válasszák ki azt, amelyik a legjobb egyensúlyt nyújt a sebesség, a költség és a megbízhatóság között. A szállítmányozási szolgáltatás általában egy vagy több becslést nyújt az ügyfélnek, szükség esetén a tanácsadással együtt, mert a gabonaszállítás nehézkes eljárás, ahogyan a többi termény is komplex ismereteket és komplett járműveket igényel. Az árat befolyásoló megfontolások a származástól és a célállomástól a különleges követelményekig terjednek, mint például a hűtés vagy a potenciálisan veszélyes anyagok szállítása. Feltételezve, hogy az ügyfél elfogadja a szállítmányozó ajánlatát a nemzetközi fuvarozás árak megállapítását illetően, akkor ezt követően a rakomány rövid diőn belül hajózásra kész. A szállítmányozási szolgálat ezután vállalja a felelősséget külföldről a rendeltetési helyig történő szállítás megszervezéséért.
               Az árufuvarozás használatának számos előnye, hogy a nemzetközi hajózási üzletág részét képező kiegészítő szolgáltatásokat kezeli. Bizonyos példák a biztosítási és vámügyi dokumentáció és vámkezelés. Konszolidátorként a szállítmányozási szolgáltatás nyújthatja a nem hajók üzemeltetésére szolgáló közös fuvarozó (NVOCC) dokumentációját vagy a fuvarlevelet is. A raktározást, a kockázatértékelést, valamint a fizetés módszereit a biztonságos nemzetközi fuvarozás szolgáltatása is nyújtja az ügyfélnek. Az olcsó nemzetközi szállítmányozás szolgáltatása megmentheti az ügyfelet az idő és a potenciális fejfájások ellen, miközben megbízható termékeket szállít versenyképes áron. A szállítmányozási szolgáltatás szinte minden hatékony nemzetközi fuvarozás tevékenységét végző vállalat számára előnyös, és különösen hasznos abban az esetben, ha a házon belüli erőforrásokat nem ismerik a nemzetközi szállítási eljárások.

tulmeretes-szallitas.jpg


Néhány tanulságos tanács, ami a gyors nemzetközi szállítmányozás során segíthet:

              A logisztika és az olcsó nemzetközi szállítmányozás árnyékos oldala. Nem számít, mennyire jók a tervek, és függetlenül attól, hogy mennyi előkészítésre került sor, a szomorú igazság az, hogy néha a túlméretes nemzetközi szállítmányozás is teljesen meghiúsulhat a többi típushoz hasonlóan, különösen mert a munkagépek nehezen, csak trélerrel szállíthatók külföldről, mivel egy traktor vagy más mezőgazdasági gép nem haladhat bármerre méretéből adódóan. Teljesen demoralizáló, ha az eltökéltség, az energia és a szenvedély ellenére a dolgok mégis rosszul alakulnak. Ugyanígy vitathatatlanul az egyik legjobb érzés a világon, amikor a szívét és lelkét beleteszi a munkába, különösen az pontos nemzetközi szállítmányozás terén, különösen amikor Olaszországba, vagy Németországba kell szállítani, vagy amikor Spanyolországba, valamint Franciaországba irányul a gyors nemzetközi szállítmányozás és ezért a dolgok a úgy mennek, ahogy azt előre elterveztük, máskülönben már katasztrófa lenne a vége a dolognak, legalább is úgy értékelnénk, ha nem megy valami jól.
         A legtöbb probléma megoldható, de a keserű tapasztalat azt is megmutatja nekünk, hogy soha sem szabad, hogy önelégültek legyünk. Még sok idő után is szakmánk meglephet és megdöbbent bennünket. Az üzletág szépsége és átka is egyben az, hogy egyetlen olyan nap sincs, amikor ne lenne valami meglepetés, akár túlméretes szállítás munkagépek és mezőgazdasági gépek esetén, vagy gabonaszállítás közben, de ez a megfelelő felkészültséggel könnyen kezelhető. Itt pedig egy leírás árról, hogy egy szállítmányozó cég hogyan garantálja, hogy a nemzetközi fuvarozás árak könnyen megfizethetők legyenek.

nemzetkozi-fuvarozas.jpg
             A huszonötéves tapasztalatunk alapján úgy döntöttünk, hogy összeállítunk egy huszonötös listát, amely tartalmazza a gyors nemzetközi szállítmányozás során szerzett tapasztalatainkat. Cégünk tapasztalata az, hogy néha ezeket a leckéket kegyetlenül felmondatja velünk az élet újra és újra, de nehezen lehet javítani ezeket a helyzeteket utólag, kivéve, ha minden érdekelt fél részt vesz és lépéseket tesz együtt a megoldás érdekében. Remélhetőleg ezek némelyike segíteni fog mindenkinek, aki logisztikai karrierben gondolkodik, vagy a tengerentúli kereskedelem, illetve az olcsó nemzetközi szállítmányozás okos szervezésével foglalkozik, hogy a felkínált szolgáltatás ára megfeleljen a legtöbb elvárásnak, akár olcsó német, lengyel, osztrák, francia, esetleg angol, vagy holland fuvar, vagy olasz gabonaszállítás legyen az elvárás a megrendelő részéről.

1. Szerezd meg a szerződést ez a listán az első számú, mert olyan sok nehézséget látunk, ami a papírmunka hibáiból származik, és nyilvánvalóan ennek legfőbb forrása az olcsó nemzetközi szállítmányozás érdekében szerződés. A tengerentúli piacokkal kapcsolatban bizonyos nemzetközi egyezmények szerepelnek a folyamat megkönnyítésében, de érdemes megvizsgálni ezeket a szabványokat a szállítmányozási szerződésekben, mielőtt elkezdenék a folyamatot, mert a hiba ebben a szakaszban hatalmas problémákat okozhat és legfőképp hatalmas többletköltségeket, főleg nagy távolságok esetén, mint amilyen Hollandia és Görögország között van gabonaszállítás esetén.

2. Gondosan mérlegelje, hogy a szállítmányozó hogyan kezeli a fizetést. Az akkreditív fizetési módok biztosításának nyilvánvalóan sok előnye van, de az eladó arzenáljában számos fegyver áll rendelkezésre. Mindig érdemes megvitatni az opciókat egy szállítmányozóval, mivel a szállítmányozási dokumentumok merev szerződések, és korlátozhatják mind a vevő, mind az eladó rugalmasságát. Sokan függ a vevő országától (Portugália, Dánia, Svédország, Norvégia), a vevő és az eladó kapcsolatától, a gyártási folyamattól és az eladó képességétől a szállítás szempontjainak ellenőrzésében.

3. Az INCO kifejezéseket helyesen kell használni. Túl gyakran látjuk az eladókat az INCO kifejezéseket helytelenül használni, és aztán azon tűnődnek, hogy miért vesztették el a műveletek, a szervezés és a költségek ellenőrzését. A szállítási helynél ügyeljen arra, hogy nevet helyesen adja meg, mert ellenkező esetben komoly komplikációkkal számolhat. Amikor nagyon fontos, hogy pontosan abban az időpontban érkezzen a szállítmány, akkor használjon olyan kifejezést, amely jól irányítja a folyamatot és biztosítja, hogy a szállítás útvonala és időzítése összhangban legyen, különösen akkor, ha késedelmes szállítás esetén lehetőség van kártérítésre. Sok olyan ország van, ahol az útviszonyok okozhatnak kését, ez Románia, Bulgária, Ukrajna és Szlovákia esetében jellemző

4. Ismerje meg a feladatokat, ez tényleg a mentességek megértéséről szól, mert a tarifák csökkenése ösztönzi a kereskedelmet, és az oka annak, hogy az eladó versenyelőnyt szerezhet. Nem jó, ha ez a szlovák szereplő helytelenül alkalmazza vagy elfelejtette alkalmazni a mentességet a nemzetközi szállítmányozás árak képzése során. Ismét jobb, ha ezt előzetesen elmagyarázza valaki és elfogadja a német megrendelő, hogy elkerülhetők legyen a problémák, késések és a szállítás során felmerülő költségek.

5. Megfelelőség megállapítása kulcskérdés, mivel a terméknek meg kell felelnie az értékesítési piac helyi és regionális jogának. Gyakran nagy hibákat látunk olyan dolgokban, mint a címkézés, a szállítási jelek vagy a csomagolás, ami azt jelenti, hogy a holland szállítmányt nem fogadják el a rendeltetési helyen vagy a helyi angol piacon. Hihetetlen, hogy ez megtörténhet, de sajnos gyakran előfordul. Nyilvánvaló okok miatt sokkal nehezebb és költségesebb ezeket a hibákat a tranzit során korrigálni, mint a spanyol gyártás során. Gabonaszállítás tekintetében ez a folyamat lényegesen bonyolultabb lehet, mert figyelni kell minden részletre, pontonként.

6. Tekintse át jól a teljes folyamatot, mert az olcsó nemzetközi szállítmányozás soklépcsős tanulási folyamat. Amint létrejött a kereskedelemi szerződés, mindenki érdeke lesz, hogy fenntartsák és megvédjék az német árut a veszélyektől. Ez általában csak akkor lehetséges, ha a kereskedelem valamennyi aspektusát folyamatosan és rendszeresen felülvizsgálják. Minden, a gyártási folyamattól, a forgalmazáson át, a szerződés és a forgalmazási útvonalakig ellenőrzendő és szükség esetén módosítandó. A kereskedelem és a pontos nemzetközi szállítmányozás fokozatosan fejlődik, ami idővel mindig megtörténik és ez az ágazat megerősödését eredményezi, de sokkal nehezebbé válik a német és lengyel versenytársak számára, hogy egy olyan folyamatba lépjenek be, amely hosszú idő alatt fejlődött ki és hozzájárul ahhoz, hogy a fuvar árak jól alakuljanak, minden olasz, francia, holland és spanyol partner és angol meg német, illetve magyar ügyfél teljes elégedettségére.


7. Használja mindig a megfelelő szállítási módszert. Meglepődne, hogy hány ember téved ezzel kapcsolatban! LCL vagy FCL? Tengeri szállítás vagy nemzetközi légi fuvarozás? Gabonaszállítás vagy liszt szállítás? Ömlesztett vagy konténeres? Túlsúlyos vagy túlméretes, netán mezőgazdasági gép, vagy munkagép kerül szóba? Ezek hatalmas megfontolást igényelnek, hogy a terméket hogyan lehet szállítani, milyen költségekkel és hogy a francia termék versenyképes marad-e a jövőben is. Ahogyan azt a hatodik pontban említettem, ellenőrizzük ezt, hogy meggyőződjünk arról, hogy joga van az ügyfélnek erre vagy nem és ami a legfontosabb, az olasz fuvar árakra is figyeljünk, mert a nemzetközi fuvarozás árak alacsonyak kell hogy legyenek Olaszországba és Németországba is, ahhoz, hogy gazdaságosan működjön a folyamat, akár gabonaszállítás megrendelésekor is. Az olcsó nemzetközi szállítmányozás rengeteg részletfolyamat hatékony irányítását követeli meg, ráadásul párhuzamosan.

8. Biztosítás, ismét meglepődne, hogy hány hiba történik a biztosítások megkötésénél, vagy éppen ennek hiányánál. A legtöbb hajózási vállalat angol, dán, német vagy holland, de a vasúti, illetve légi szállítást végző cég is lehet osztrák, francia, német, vagy akár a német futárszolgálat és postai szolgáltatás is azonos a felelősség szempontjából, mert a korlátozott felelősség elve alapján működnek. Ez azt jelenti, hogy az áru ára és értéke nem befolyásolja, hogy mennyi lehet a kártérítés a fuvarozók biztosításából. Az áruk tulajdonosainak mindig a saját értéküket kell védeniük értelemszerűen, mert nem csak egy többmilliós gépszállítás Írországból jelenthet kockázatot, ahol egy francia traktor, vagy holland kombájn, esetleg más típusú mezőgazdasági gép képezi a gazdaságos és túlméretes nemzetközi fuvarozás tárgyát, de az olcsó túlméretes szállítás kívánatos szolgáltatás német építőipari munkagép és más munkagépek tekintetében is, mert az árak szinte kivétel nélkül mindenki számára fontosak Magyarországon és Európa más országaiban is, különösen ha munkagépekről van szó.

9. Értsd meg, hogyan működik a fizetés a pontos nemzetközi szállítmányozás folyamatában. Bizonyos joghatóságok megakadályozzák a valuta mozgását egyes országokból, és néhány partnernek kevesebb nehézsége lehet, mint másoknak a közelgő kifizetéseknél, ami valódi problémát jelenthet, ha külföldön tartózkodnak. Megérteni nem könnyű, hogy az összes érdekelt fél hogyan fizet, és ez mikor megy végbe és miért fordulnak elő bizonyos események, valamint mik a mögöttük lévő motivációk. Annak is jelentősége, van hogy melyik országban milyen fizetőeszköz van, mert az eurózóna országaiban, így Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Ausztria területén és még néhány országban Euróval fizetnek, míg a dán, a svéd, a cseh és a norvég fizetőeszköz a korona, míg a lengyel a zloty, a magyar a forint, az angol a font, a svájci pedig a frank és a különböző pénznemek között az átváltás jelentős költséggel jár.

 

10. Ismerje meg a kockázatokat is, amik egy bolgár, olasz, esetleg ír vagy német fuvar esetén jelentkezhetnek. Ez annál is fontosabb, hogy ki viseli a kockázatot és miért. Ismét abba az irányba megyünk, hogy elmagyarázzuk a hajózással foglalkozó különböző érdekeltek motivációit, amelyek sokfélék lehetnek.
A logisztika és a gyors nemzetközi szállítmányozás tele van nehézségekkel, ezért jó, ha a megfelelő szakemberekhez fordulunk, akik nap mint nap végzik gazdaságosan a német, angol és holland biztonságos nemzetközi fuvarozás feladatát .

        Az olcsó nemzetközi szállítmányozás helyzete a logisztikán belül és a kettő hatása egymásra.
Ahogyan a gyors nemzetközi szállítmányozás úgy a logisztika is sokféle területtel rendelkezik, ennek értelmében az elsődleges logisztikai folyamat az, amely az anyagok, alkatrészek vagy befejezetlen leltárazás, a bejövő raklapos áruk pontos és gyors mozgatására, beszerzésére és megszervezésére összpontosít gazdaságosan, egészen a beszállítóktól a gyártási vagy összeszerelő üzemeken át a raktárakhoz vagy kiskereskedelmi üzletekhez.

       A kimenő logisztika a végtermék tárolásához és mozgatásához kapcsolódó folyamat, és a kapcsolódó információk a gyártósor végétől a végfelhasználóig terjednek, ennek a folyamatnak a fontos eleme a pontos nemzetközi szállítmányozás árak kedvező szinten tartása és ehhez az is kell, hogy a teljesítés rövid határidővel történjen, akár Angliába is.
    

        A beszerzési logisztika olyan tevékenységekből áll, mint a piackutatás, a követelmények tervezése, olyan döntések meghozatala, hogy a szükséges terméket, vagy eszközöket inkább saját maguk gyártsák, vagy gyártassák, esetleg készen vásárolják meg Olaszországból. A döntésekben fontos szerepet kap, a szállítói menedzsment, a megrendelés és a megrendelés-ellenőrzés. A beszerzési logisztika céljai ellentmondásosak lehetnek, egyrészt a hatékonyság növelése az alapvető kompetenciákra való összpontosítással, a kiszervezéssel, a vállalat autonómiájának fenntartásával, vagy a beszerzési költségek minimalizálásával, ugyanakkor maximalizálja a biztonságot az ellátási folyamaton belül.

          A tudományos logisztika olyan tevékenységekből áll, amelyek a logisztikai tevékenységek kialakításához szükséges terv elkészítéséhez vagy létrehozásához szükségesek, valamint segítik fejleszteni az egyes ágak, úgy mint a gyors nemzetközi szállítmányozás, a raktározás és más területek hatékonyságát gazdaságosan.

         A forgalmazási logisztika fő feladata a késztermékek szállítása az ügyfélnek. Ez a megrendelés feldolgozásából, raktározásból és szállításból áll. Az elosztási logisztika azért szükséges, mert a termelés ideje, helye és mennyisége különbözik a fogyasztás idejével, helyével és mennyiségével szemben és itt jelentős szerepe van az olcsó nemzetközi szállítmányozás folyamatának is.

              Az ártalmatlanítási logisztika fő feladata, hogy csökkentsék a logisztikai költségeket és a szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásokra felhasznált ráfordításokat. A fordított logisztika a termékek és anyagok újrafelhasználásával kapcsolatos összes műveletet jelenti, beleértve a fuvarozást is. A fordított logisztikai folyamat magában foglalja a többletek kezelését és értékesítését, valamint a vevőktől visszajuttatott termékeket. A fordított logisztika azzal foglalkozik lényegében, hogy a termékeket és anyagokat újra kell hasznosítani, ehhez szükséges a gazdaságos nemzetközi fuvarozás is, mivel ezeket a hulladékokat be kell gyűjteni és sok más művelet is ide tartozik még. A nyersanyagok, a folyamatos leltár, a késztermékek és a kapcsolódó információk hatékony és költséghatékony áramlásának tervezése, megvalósítása és ellenőrzése a származási helytől egészen a végfelhasználás helyéig lehetővé teszi, hogy érték legyen visszanyerhető a már használhatatlan dolgokból gazdaságosan.

           A zöld logisztika a logisztikai tevékenységek ökológiai hatásának mérésére és minimalizálására irányuló valamennyi kísérletet írja le. Különösen nagy hangsúlyt fektet az olcsó nemzetközi szállítmányozás üzemanyaghasználatának elemzésére és az alternatív technológiák alkalmazásának lehetőségeit is elemzi, amivel környezetbaráttá válhatnak a túlméretes nemzetközi fuvarozás egyes fajtái. Ez magában foglalja az előre ható és a fordított áru áramlás minden folyamatát is. Ez a munkavégzés jobb a hatékony nemzetközi fuvarozás elsajátításával, útvonal optimalizálással, a jármű, vagyis többnyire a telítettségének maximalizálásával és a városi logisztika fejlesztésével érhető el.

           A RAM logisztika (logisztikai mérnök) ötvözi mind az üzleti logisztikát, mind a katonai logisztikát, mind a pontos nemzetközi szállítmányozás logisztikáját, mivel az olyan bonyolult technológiai rendszerekkel foglalkozik, amelyek esetében a megbízhatóság, a rendelkezésre állás és a karbantartás alapvető fontosságú, például fegyverrendszerek és szuperszámítógépek, speciális tudományos berendezések.

           Eszközkezelő logisztika: a kiskereskedelmi csatornákban működő vállalatok, mind a szervezett kiskereskedők, mind a beszállítók gyakran használják termékeik megjelenítéséhez, megőrzéséhez, promóciójához szükséges eszközöket. Néhány példa a szlovén hűtőszekrények, német állványok, lengyel kijelző monitorok, szezonális berendezések, poszterállványok és keretek.

          A vészhelyzeti logisztika, vagy humanitárius logisztika, az a fajta logisztika, amely az ellátási lánc és a feldolgozóipar által használt kifejezés, amely az áruk vagy tárgyak vészhelyzet esetén történő gyors mozgatására használt konkrét idő kritikus közlekedési módokat jelöl. A vészhelyzeti logisztikai szolgáltatások igénybevételének oka lehet a termelés késedelme vagy a várt termelési késedelem, vagy sürgős igény francia speciális felszerelésekre, amelyek megakadályozzák az olyan események, mint a légi járművek földre kényszerülése, vagy felszállásának korlátozása (légtérzár), vagy amikor a hajók késik, vagy távközlési hiba áll fenn. A humanitárius logisztika magában foglalja a kormányokat, a katonai és segélyszervezeteket, az adományozókat, a nem kormányzati szervezeteket és a vészhelyzeti logisztikai szolgáltatásokat általában egy speciális szolgáltatótól szerezik be, amelyik gyakorlott a raklapos közúti nemzetközi szállítmányozás és a légi szállítás megszervezésében

        A termelési logisztika kifejezés, logisztikai folyamatokat ír le egy értéknövelő rendszeren belül, mint például egy német gyár, francia üzem, vagy lengyel bánya. A termelési logisztika célja annak biztosítása, hogy minden német gép és francia munkaállomás megfelelő időben és megfelelő minőségben kapja meg a megfelelő terméket. Az egész a gyártás, a tesztelés, a szállítás, a tárolás és az ellátás megszervezésének kérdése. A termelési logisztika a meglévő és új üzemekben is működhet, mivel a meglévő magyar üzemben történő gyártás folyamatosan változó folyamat, a német gépeket kicserélik és újakat hoznak, ami lehetőséget ad a termelési logisztikai rendszer megfelelő fejlesztésére. Továbbá biztosítja az angol ügyfelek válaszadásának és a tőke hatékonyságának elérését, illetve egyre fontosabbá válik a göngyöleg méretek csökkenésével. Számos iparágban, például az elektronikai iparban a rövid távú cél a kisebb mennyiségek hatékony termelése, amely lehetővé teszi még egy ügyfél igényének hatékony teljesítését. A termékbiztonsági és megbízhatósági kérdések miatt a termelési logisztika alapvető részét képező útvonal és nyomon követés is egyre fontosabbá válik, különösen az autóiparban és az orvosi ágazatban, ahol a német, a francia és az olasz szereplők a legjelentősebbek Európában, de a gépszállítás is igen pontos ismereteket igényel .

         Az építészet logisztikája az emberiség számára már az ókor óta ismert, sőt a gyors nemzetközi szállítmányozás is megjelent ezen a területen, mivel grandiózus építkezések alkalmával a megrendelők, uralkodók akár külföldről, konkrétan Görögországból, vagy Olaszországból is képesek voltak drága márványt és gránitot rendelni és ezek nemzetközi fuvarját már akkor is meg kellett oldani. Mivel a különböző emberi civilizációk megpróbálták a lehető legjobb építési munkákat végezni az életük védelme érdekében. Most az építési logisztika létfontosságú része az építkezéseknek, mert sok olasz és osztrák építőanyag a pontos nemzetközi szállítmányozás segítségével jut el az építkezésre. Az elmúlt években az építési logisztika az ellátási lánc menedzsment és logisztika témakörében eltérő tudás és tanulmányterületként jött létre.

         A digitális logisztikát a webalapú, vállalati logisztikai alkalmazások új generációja hajtja végre, amelyek lehetővé teszik az együttműködést és az optimalizálást, a központi logisztikai információs gerinchálózathoz, amely átláthatóságot biztosít a vállalaton és a kiterjesztett ellátási láncon belül. Az olcsó nemzetközi szállítmányozás területén nagy tapasztalat halmozódott fel, ez nagy segítség abban, hogy az árak megfelelő szinten legyenek tartva, ami az olasz megbízók számára is nagyon kívánatos.

nemzetkozi-szallitmanyozas.jpg

A nemzetközi fuvarozás elválaszthatatlanul kapcsolódik a raktározáshoz:

              A Raktárgazdálkodás és ennek ellenőrzése, akkor kezdődik meg, amikor a biztonságos nemzetközi fuvarozás eredményeként megérkezik a gyűjtős áru a raktárhoz. Bár a funkcionalitás némi átfedést mutat, egyes raktárkezelő rendszerek jelentősen eltérhetnek, más raktárkezelő rendszerektől. Egyszerűen fogalmazva, az egyik heti aktivitási előrejelzést tervez olyan tényezők alapján, mint a statisztika és a trendek, míg a másik úgy működik, mint egy vezető, aki valós időben dolgozik, hogy a munkát a leghatékonyabb német eszközökkel végezze el és ez az olcsó nemzetközi fuvarozás, részrakományok esetében is igaz kell hogy legyen. Például az egyik ilyen angol szoftver elmondhatja a rendszernek, hogy öt raktári egységre és öt órára lesz szüksége előre, de mire a cselekvésre kerül sor, addigra már más megfontolandó befolyásoló tényezők jöttek létre. Az informatikai rendszer megakadályozhatja ezt a túlméretes nemzetközi fuvarozás közben felmerülő problémát úgy, hogy valós időben jelzi a változást és javaslatot tesz a helyzethez való alkalmazkodás módjára, valamint akár az utolsó pillanatban hozott döntéssel segít a jelenlegi tevékenység és a működési állapot alapján. Szinergetikusan működve az A és a B alkalmazás megoldhatja ezeket a problémákat, és maximalizálhatja a hatékonyságát azoknak a vállalatoknak, amelyek a cseh raktár, vagy a francia elosztóközpont hatékony működésére támaszkodnak a pontos nemzetközi fuvarozás segítségén túl.

             A logisztikai kiszervezése a vállalat és egy logisztikai szolgáltató közötti szerződéses kapcsolatot jelenti, amely az alapvető logisztikai szolgáltatásokkal összehasonlítva több testreszabott ajánlatot tartalmaz, számos szolgáltatási tevékenységet foglal magában, mint amilyen az olcsó nemzetközi szállítmányozás is és hosszú távú irányultsággal jellemezhető, és így stratégiai jellegű. A kiszervezésnek nem kell feltétlenül teljes körű kiszervezésnek lennie egy szállítmányozási szolgáltatóhoz, így ez részleges is lehet. Ilyenkor egyszeri szerződés szerint végzett szolgáltatásról beszélünk, de nagyobb cégeknél felmerülhet közös vállalkozás létrehozása, hogy megoldják a raktározás, a részrakomány szállítását és a gazdaságos nemzetközi fuvarozás feladatát. A harmadik fél részéről nyújtott logisztikai szolgáltatás eléréséhez külső szervezetek felmérésével foglalkozik és olyan logisztikai tevékenységekkel számol, amelyeket hagyományosan egy szervezeten belül végeztek el. E meghatározás szerint a harmadik fél logisztikája magában foglalja a korábban házon belüli logisztikai tevékenységek kiszervezését. Például, ha egy saját raktárhelyiséggel rendelkező spanyol vállalat úgy dönt, hogy külső szállítást és fuvarozást alkalmaz, ez egy harmadik fél által végzett logisztikára példa. A logisztika számos országban egy feltörekvő üzleti terület, így Lengyelországban, Angliában és Magyarországon is, mivel az olcsó nemzetközi fuvarozás mellett és ezzel együtt nagy szükség van ezekre.

            A negyedik fél logisztikai szolgáltatójának fogalmát először egy híres cég határozta meg olyan integrátorként, amely saját szervezetének és más szervezeteknek az erőforrásait, tervezési képességeit és technológiáját összegyűjti az átfogó ellátási lánc által kínált megoldások keretében. Míg egy harmadik fél logisztikai szolgáltatója típusú cég egyetlen funkciót céloz meg, a négyes a teljes folyamat irányítását célozza. Néhányan egy négyest írtak le, mint egy fővállalkozót, amely más hármas típusúakat fog egybe, tehergépkocsi-szállítókat, túlméretes nemzetközi fuvarozás feladatát végző tapasztalt fuvarozókat, egyéni ügynököket, kamionosokat, fuvarozókat és sok mást is irányíthat, lényegében a teljes folyamatért felelősséget vállalva az ügyfél számára.
             Szövetségek vannak az angol és nemet logisztikai szolgáltatók és a biztonságos nemzetközi fuvarozás részrakományokra specializálódott magyar kivitelezői között. A logisztikai szolgáltatók között gyakran vannak horizontális üzleti szövetségek, azaz két vagy több potenciálisan versengő logisztikai vállalat között jön létre együttműködés. Egy horizontális szövetségben ezek a szövetségek kettős előnnyel járhatnak, egyrészt közvetlenül hasznosítható erőforrások lehetnek. Ebben a példában a közös közlekedési hálózatok kiterjesztése, raktárinfrastruktúrájuk és az összetettebb szolgáltatási csomagok biztosításának képessége az erőforrások kombinálásával érhető el. Másrészt a spanyol és francia partnerek hozzáférhetnek az olyan immateriális erőforrásokhoz, amelyek nem közvetlenül hasznosíthatók. Ez jellemzően a szabadalmakat és az információt, valamint az innovációt is magában foglalja, amik a gazdaságos nemzetközi fuvarozás lehetőségét teremtik meg, sok ország között Németországba és Franciaországba is Anglia mellett természetesen.

           A logisztikai automatizálás megtervezése a német hadsereg által kifejlesztett automatizált tároló és visszakeresési rendszer lévén jött létre, amelyet manapság az üzleti szektor is használ a szortírozási tevékenységhez a raktározáshoz és ahatékony nemzetközi fuvarozás kedvező árú teljesítéséhez is. A logisztikai automatizálás a számítógépes szoftverek, vagy automatizált gépek alkalmazása a logisztikai műveletek hatékonyságának javítása érdekében is ebbe a körbe tartozik. Jellemzően ez egy németországi raktáron vagy elosztóközponton belüli műveletekre vonatkozik, amelyek szélesebb körű feladatokat látnak el az ellátási lánc menedzsment rendszerek és a vállalati erőforrás tervezési rendszerek részeként, de mindezt a gyors nemzetközi fuvarozás sikere érdekében teszik.

          Az olasz ipari gépek jellemzően vonalkód vagy RFID technológiák segítségével azonosíthatják a termékeket, ez így van az import és a gyors nemzetközi szállítmányozás és a logisztika folyamataiban is. A hagyományos vonalkódokban található információ a szélességben változó fekete és fehér sávok sorozataként tárolódik, amelyet lézerrel leolvasva digitális szekvenciává alakítanak át, amely a rögzített szabályok szerint tizedes számra vagy más adatra konvertálható. Néha a vonalkódban lévő információ rádiófrekvencián keresztül továbbítható, gyakran az RFID-címkékben rádióátvitelt használnak. Az RFID-címke egy memória chipet és egy antennát tartalmazó kártya, amely jeleket továbbít egy olvasónak. Az RFID megtalálható a francia árukon, a magyar állatokon, a német járműveken és az újabban embereken is.

        Logisztikai, szállítmányozási és fuvarozási szakmai szervezetek leírásának részletei. A logisztikai szakemberek kivétel nélkül professzionálisan végzik rendkívül fontos munkájukat. A szakmai képviseletet a szállítmányozási és fuvarozási szervezetek látják el a logisztikai cégek számára. Egy logisztikai cég tisztán egy területen is dolgozhat, mint például kizárólag hajózással, vagy hatékony nemzetközi fuvarozás elvégzésével, export részrakományok szállításával, esetleg a pontos nemzetközi szállítmányozás segítségével, netán vasúti fuvarozással és ezt képesek elvégezni Németországból, Ausztriából, Hollandiából, Franciaországból, Angliából és természetesen ezekbe az országokba vissza Magyarországról, vagy más országokból, mint Románia, vagy Lengyelország. Azonban, mint már említettük, a logisztika széles körű terület, amely magában foglalja a beszerzést, a termelést, a forgalmazást és az olcsó nemzetközi szállítmányozás folyamatát és persze a pontos nemzetközi fuvarozás területét is. Ezért a karrierlehetőségek is szélesek ezen a hatalmas gazdasági területen, kétség kívül, mert Európa sok országa, többek között Románia, Olaszország, Magyarország, Bulgária, Lengyelország is jelentős szereplője az európai nemzetközi fuvarozásnak, ugyanis rengeteg magyar, lengyel, román, szlovák, bolgár és olasz kamionossal lehet találkozni ah utakon. Az iparág új trendje a négyes típus, vagy a negyedik fél által végzett logisztika, akár cégek, vagy logisztikai szolgáltatásokat nyújtó tanácsadó cégek által.

           Egyes egyetemek és főiskolák logisztikai szakembereket képeznek, akik egyetemi és posztgraduális programokat végeznek. Az Egyesült Királyságban alapították meg a Logisztikai és Közlekedési Logisztikai Intézetet (CILT), amely az első ilyen jellegű szervezet volt a gyors nemzetközi fuvarozás komplex területén kívül. A Chartered Institute a logisztikai és közlekedési ágazatok egyik szakmai szervezete vagy intézménye, amely szakképesítést vagy diplomát kínál a logisztikai menedzsment területén. Ezeket a programokat az Egyesült Királyságban lévő központokban lehet tanulmányozni, amelyek közül néhány távoktatási lehetőségeket is kínál, akár a nemzetközi fuvarozás árak kiszámításához fontos ismeretek elsajátítására is. A logisztikai menedzsment programokat számos olasz, francia és német egyetem és szakmai szervezet végzi mindenre kiterjedő alapossággal, ezért ezt magas fokon is lehet művelni posztgraduális képzés formájában.
           A New Yorkban létrehozott Globális Logisztikai Intézet a szakmára elméleti fejlődését és tanulmányozását végző testület, és elsősorban a nemzetközi fuvarozás árak és a tengeri logisztika kérdéseivel foglalkozik. Különösen a konténerek logisztikájával és a tengeri kikötői hatóság szerepével foglalkozik a tengerészeti logisztikai láncban a globális logisztika részeként. Az egységes közlekedési módok, a modális rendszerek önálló műveleteként történő kezelésének hagyományos megközelítésével kapcsolatos kihívásokat is figyelemmel kíséri. Ezen örökölt kihívások leküzdésének kulcsa az, hogy a logisztikai láncon belüli egyéni érdekcsoportok aktívan vegyenek részt az egymással való tárgyalásban, annak érdekében, hogy közös előnyükre fejlesszék a gyors nemzetközi fuvarozás és a pontos nemzetközi szállítmányozás, valamint minden más logisztikai területet is.
Beszéljünk a nemzetközi fuvarozás árak tervezésének művészetről, és arról, hogy milyen előnye van az árufuvarozás ésszerű megközelítésének. Tervezze meg a biztonságos nemzetközi fuvarozás minden apró részletét és számoljon a véletlenekkel. Készítsen egy B tervet, de amíg gondolkodik, készítsen egy C és akár egy D tervet is! A nemzetközi kereskedelem logisztikája több szervezettől, fuvarozóktól, vállalkozóktól és érdekeltektől függ. Ugyanígy ez a helyzet akkor is, ha egy nagy multinacionális szállítmányozót használ, aminek a székhelye esetleg Írország, de a tevékenységét Németország, Hollandia, Csehország és Magyarország területén végzi, ugyanis, ha ilyen multit választ annak ellenére, hogy ez nem mindig a legelőnyösebb, mert van úgy, hogy egy magyar kkv. sokkal előnyösebb ár és a személyre szabott szolgáltatás felkínálásával próbál meg előnybe kerülni, különösen import gépszállítás és export gabonaszállítás esetén. A dolgok könnyen alakulhatnak rosszul: egy háború tör ki Szerbia, vagy Ukrajna területén, az emberek sztrájkolnak, a technikai szerkezetek elromlanak, viharok jönnek, egész sor hasonló esemény következhet be egyszerre és ezért beszélnünk kell ezekről buktatókról és potenciális katasztrófákról. Sajnos, csak a kemény tapasztalat teszi lehetővé a problémák észlelését, mielőtt azok bekövetkeznének, függetlenül attól, hogy hány óráig soroljuk fel itt.

          Abban az esetben, ha valamiben tévedés létezhet, akkor általában ez be is következik, méghozzá gyakran. Ez a részletes beszámoló egyaránt releváns a logisztikai iparág számára is! A következő pont segíteni fog megérti, hogy néhány problémával előre nem tervezhetünk, illetve nem is készülhetünk fel rá teljes mértékben. Egyszerűen fogalmazva, a dolgok olykor csak úgy megtörténnek, ha karjuk, ha nem. Az igazi rugalmasság a hatékony nemzetközi fuvarozás során is megfizethetetlenül értékes a piac számára, kiváltképp gépszállítás során felmerülő nehézségekkor. A cél az, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a kockázatot olyan szintre, amely az import és export gyűjtős áruk tulajdonosai számára már elfogadható. A munkák mindig próbálják kitölteni a megadott időkeretet, mert ha nagyon sok időt biztosítunk egy kis munkához, valahogy mindig több időbe telik, és néha úgy érezzük a végén, mint egy rohanást a cél felé. Hasonlóképpen, ha egy gyors nemzetközi fuvarozás elvégzésére szűk ütemtervet szabunk, gyakran előfordul, hogy csak az utolsó pillanatban tudjuk befejezni. Ez a tanulság nem csak a logisztikában, hanem minden más területen is igaz. Számunkra az a fontos, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy a projektek ütemezése mennyire lényeges. A tartalékkapacitás kihasználható a termelékenység növelése érdekében, de túl gyakran nagy a kísértés arra, hogy csak a profit lehetőségét látjuk.
   

               Hagyjon időt mindenre, ami a nemzetközi fuvarozás árak elfogadtatásának sikeréhez szükséges import és export viszonylatban is. A logisztikában mindig hasznos lehet egy extra napot belekalkulálni a folyamatba, olyan problémák esetére, mint a vámellenőrzés a szerb, svájci, ukrán, esetleg török határon, vagy egy mechanikai hiba. Az egyensúly a rövidebb árutovábbítási tranzakciók elérése és az elvárások kezelése között meg kell, hogy legyen. A tengerentúli gyors nemzetközi szállítmányozás gyakran különböző időkereteket igényel Európa egyes részeire, és egyes országokban, nevesül Magyarországon, Romániában, Németországban és Olaszországban erősen függnek a kormány rendeleteitől, vagy a hatóságoktól, akár a kikötőben, akár a helyi vámhivatalokban. Ez késedelmet okozhat, mivel az állam gyakran másként működik, mint a magánszektor és a dolgok másképp történnek, mint ahogy azt saját országunkban megszoktuk, valamint a gépszállítás teljesítéséhez külföldről szükséges engedélyeket is be kell szerezni minden esetben.
 

            Alternatív beszállítók keresése is hasznos lehet az üresjáratok áthidalására. A jó kapcsolat kialakítása több magyar és román szállítóval és megbízható német meg angol, illetve holland és olasz partnerrel mindent megér a sikeres üzlet szempontjából. A rugalmasság és az alkalmazkodóképesség az osztrák olcsó nemzetközi fuvarozás esetében kétség kívül elengedhetetlen tulajdonság. Elsősorban mindenki a megfelelő szállítót szeretné szerződtetni a munkához Franciaországba. Nincs idő arra, hogy olyan partnereket alkalmazzunk, akik nem rendelkeznek, akár egy angol, vagy spanyol projekthez szükséges speciális készségekkel, vagy pláne ami egy gépszállítás sikeréhez elvárható. Másodszor, a helyszíni események váratlan következményeket okozhatnak, amiket már korábban leírtam, ahol a dolgok borzasztóan elronthatják a tervezett szállítást. Azonban, ha ilyenkor van B terv, ahogyan azt javasoltam, vagyis van biztonsági terv, a helyzet még menthető lehet. Ezt azonban helyesen kell hogy végezzük, soha nem kell semmilyen rossz hírt közvetíteni. Keressen megbízható angol, olasz, cseh és holland, valamint francia partnereket, ez is nagyban hozzájárul az üzleti sikerhez. A határokon átnyúló munka sok tapasztalatot igényel és ez igaz a nemzetközi fuvarozás árak kialakítására import és export fuvarok viszonylatában is különösen, ha multimodális szállítás formájában zajlik és vasúti szállítás, valamint gyors nemzetközi szállítmányozás, no meg természetesen a túlméretes nemtetközi fuvarozás is bele tartozik. A bizalom rendkívül fontos: bízhat bennük, mert ez ugyanolyan fontos, hogy mi bízunk Önben. Miután a bizalom mindkét irányban létrejött, meg kell értenünk a rendelkezésre álló készségeket, és azt, hogy mit lehet és mit nem lehet elérni, majd a projektet ennek megfelelően kell strukturálni. Tapasztalataink szerint mindig érdemes egyszerre egy síkon mozogni, hogy találkozzunk az emberek elvárásaival. Az automatizálás és a szabványosítás ellenére a gyors nemzetközi fuvarozás továbbra is az a terület, ahol a személyes kapcsolat nagyon fontos, legyen szó akár import, akár export szállítmányokról, vagy rakományokról.
            A minőség mindig sokkal fontosabb kell legyen, mint az ár, persze itt se essünk túlzásba, mert aki nagyon skót az könnyen pórul jár. Ez a régi vita különösen fontos most ezekben a gazdasági szempontból feszült és bizonytalan időkben. Természetesen fontos a hatékonyság és minden fillér megtakarítás is, de ez soha nem veszélyeztetheti a szolgáltatás színvonalát és egy átlagos szállítmány, vagy egy gépszállítás igényeit, valamint a francia és német megbízók érdekeit többek között.

           A hibák korai felismerése és jelentése kulcsfontosságú, annak érdekében, hogy még időben kezelni lehessen és ne vezessen a rakomány megsemmisüléséhez, vagy egyéb más jelentős kárhoz. Szinte nincs olyan probléma a logisztikában, amely ne lenne kezelhető, ha elég korán tudunk róla. Amikor egy probléma vagy hiba észlelhető, soha ne próbálja meg elfedni, vagy aggódni, mert később sokkal nagyobb baj lehet belőle. Ez tényleg csak nagyobb problémát okoz és persze több költséget is ró később mindenkire.
A logisztika a fizikai világban történik, mert azok az emberek, akik a papírmunkát végzik és megnézik a táblázatokat az irodában, néha nehezen tudják összekapcsolni tevékenységüket a valódi világgal, ahol egy teherautó halad, vagy egy konténer gyorsan felkerül hajóra. Vannak olyan kötelezettségek, amelyek a távoli írországi és svéd irodákban, valamint a világ minden táján hozott döntésekhez kapcsolódnak. Ez a megértés gyakran a kulcsfontosságú titok a nemzetközi fuvarozás árak kedvező alakulásában és az üzlet sikerében nem csak Németország, vagy Olaszország cégeinél, hanem mindenhol.
                Olvassa el mindig a friss híreket, különösen azokat, amik az olcsó nemzetközi fuvarozás, vagy gépszállítás ügyeit érintik. Politikai lépések, mint például az orosz szankciók és a magyar monetáris politika, vagy a kamatláb változások és az angol üzleti hírek, meg az olasz kereskedelmi ügyletek, ezek mindegyike kézzelfogható hatást gyakorol a mindennapi működésünkre, arra hogy, hogyan csináljuk a munkát, mi generál a pénzt, és mi okoz pénz vesztést. Még a kereskedelmi sajtó is rendkívül fontos ahhoz, hogy megértsük ezen a területen a lefontosabb újdonságokat, amik az üzletág jövőjét formálják, a járművezető nélküli teherautóktól, a hajózási konszolidációig minden bekövetkező változást. Az olcsó nemzetközi fuvarozás bonyolult útvesztőjében találhat itt némi útmutatást a sikeres üzlethez, amiknek alapvető jellemzői az alacsony nemzetközi fuvarozás árak.


Tapasztalat és felkészültég az olcsó nemzetközi szállítmányozás folyamatában, megfelelő részletességgel.

            A hatékony nemzetközi szállítmányozás terén szerzett rengeteg és igen tekintélyes tapasztalat nem minden cég sajátja, ezzel a ügyvezető és a cégek munkatársai is tisztában vannak és ezen felül tudják azt is, hogy bizonyára az egyik legfontosabb szempont, amit az ügyfelek figyelembe vesznek az a bizalom, mert egy megbízható magyar szállítmányozási cég felbecsülhetetlen üzleti értéket képvisel a portfólióban. Nyilvánvalóan, vannak mindig különböző lehetőségek, ilyen a jog, valamint a szerződések által nyújtott némi, de igen szűkös keretekkel rendelkező biztonság, de ezek a bajban csak nagyon lassan érvényesíthetők és még több ráfordítást igényelnek, ahhoz hogy az olcsó nemzetközi szállítmányozás rövid határidővel történő elvégzésére kötött szerződésből adódó követeléseknek az ügyvédek a bíróságon érvényt szerezzenek és arról, még nem is beszéltünk, hogy ez Magyarországra igaz, de egyes országoknál, mint Olaszország, Románia, Görögország még komplikáltabb lehet. Ezért is kell komoly jelentőséget tulajdonítani annak, hogy melyik cég az, amelyik az évek sokasága alatt, mindig a lehető legnagyobb mértékben tartja magát ahhoz, amit a szállítmányozási szerződésben annak idején belefoglaltak, mert ezt az ügyfelek mindig meghálálják azzal, hogy kivétel nélkül mindig ennek a magyar cégnek adják megrendeléseiket. Mindemellett kulcsfontosságú az hogy a megrendelők egyedi jellegű igényei mindig teljes mértékben figyelembe legyenek véve, mert ezt megkívánják a pontos nemzetközi szállítmányozás rövid határidővel végzett alapos tervezésekor, valamint az is elengedhetetlen, hogy a nemzetközi szállítmányoz folyamata közben alkalmanként előálló nehézségek kialakulásáról és kezeléséről, a magyar cég speditőrei folyamatos tájékoztatást szolgáltassanak és közben megoldják a problémákat. A gyors nemzetközi fuvarozás legjobb szakemberei folyamatosan megtesznek mindent azért, hogy ismereteiket bővítsék és már meglévő magas képzettségük birtokában tudjanak arról, melyek azok az igencsak lényeges részlet kérdések, amelyek semmiképp sem hagyhatók figyelmen kívül, az export szállítmány előkészítésének folyamatában, a rakodás közben, vagy esetleg az olcsó nemzetközi fuvarozás műveletének végzése közben. A nélkülözhetetlen információk közül ilyen lehet az, hogy a felrakásnál meg a lerakásnál van-e és használatra kész a gyakran megkerülhetetlen kifogástalan targonca, aminek a teherbírása is kellően alkalmas az adott feladat elvégzésére, de van olyan folyamat, amihez a speciális rámpa a leginkább megfelelő eszköz, ami gyorsan az anyagmozgatók segítségére lehet az olasz áruk pakolásánál, ami raklapokon érkezett, de ez a gépszállítás megkezdése előtt is elengedhetetlen lépés. Az is mindenképp tudni kell, hogy az adott rendeltetési hely vonatkozásában lehetséges e a behajtás a szóban forgó szállító jármű részéről. Az is teljesen lényegi információ, hogy az útvonalengedély kötelezővé van-e téve, az adott export szállítmányra, mert anélkül, hogy a szállítmány ennek birtokában indulna útnak komoly negatív következményekkel járhat, akár a gyors nemzetközi szállítmányozás végleges ellehetetlenülését is eredményezheti. Arról ugyancsak tudni kell, hogy túlsúlyos, netán túlméretes szállításnak minősül a művelet, esetleg speciális elbánást várnak el a szállítmány számára, mert törékeny esetleg meghatározott hőmérsékleten kell szállítani a gyűjtős árut, mert az fagyasztott hal Norvégiából, de minden más gyors nemzetközi fuvarozás is hasonló folyamattal jár..
             A megrendelők nem lehetnek minden ilyen dologgal teljes mértékben tisztában, vagyis legtöbbször tudnak róla, de olykor elkerüli a figyelmüket ezen információk lényegessége, ezért a fuvarszervezők a megfelelő kérdések feltevésével jutnak hozzá minden szükséges adathoz, ami a kiemelkedő minőségű pontos nemzetközi szállítmányozás zavartalan véghezviteléhez kell, akár rövid határidővel. Ezután a korábbiak ismeretében a kiváló szállítmányozó cég fuvarszervezői gyorsan írásos árajánlatot készítenek részletekbe menően, amit a lehető leggyorsabban juttatnak el az érdeklődő, potenciális megrendelő részére, hogy időben elkezdődhessen a folyamat szervezés import és export viszonylatban is . Amennyiben a megrendelésre sor kerül, akkor haladéktalanul megkezdik azt a komplex folyamatot, ami a gyors nemzetközi fuvarozás sikeres elvégzéséhez vezet, lehetőség szerint rövid határidővel és hatékonyan, még gépszállítás esetén is.

               A komplexitás, a gazdaságos és mindig pontos nemzetközi szállítmányozás személyre szabottságának prémium mivolta, mind hozzájárulnak a megbízók állandó és magasfokú elégedettségéhez, de vannak megrendelők, akiknél fontos szempont a fenntartható fejlődés és az is, hogy a szállítások ne legyenek negatív hatással a környezetre és elvárják, hogy a legmodernebb német és olasz eszközöket és angol, valamint svájci technológiákat alkalmazzák a fuvarozó cégek. A tudomány legújabb eredményeinek termékei lehetőséget adnak arra, hogy a környezettudatos nemzetközi szállítmányozás energiahatékonysága és gazdaságossága kompromisszumok nélkül valósuljon meg, mert a környezetvédelem fontos célkitűzéseit mindig fő szempontként kezelik a legkiválóbb szállítmányozók. Minden nemzetközi fuvar teljesítéséhez olyan kamionok és furgonok kellenek, amikkel szemben szemernyi kétely sem merül fel a megbízhatóságuk és a műszaki, valamint környezetvédelmi szabályoknak való megfelelésük tekintetében és ez érvényes legyen minden országban, így megfeleljen Németország, Anglia, Dániába, Hollandiá, Svédország, Norvégia és Svájc szigorú szabályainak is, de az is lényeges hogy olyan járművek, (kamion és furgon flotta, valamint tréler) álljanak rendelkezésre a gépszállítás és a pontos nemzetközi szállítmányozás rövid határidővel vállalt hatékony elvégzéséhez, amelyek méretük, üzemanyagfogyasztásuk és minden más tekintetben teljes mértékben megfelelnek az adott szállítás követelményeinek. Ugyanilyen körültekintően kell eljárni a kamionsofőrök és fuvarozók megválasztásánál, mert komoly tapasztalattal kell rendelkezniük és maximálisan felkészültnek kell lenniük minden olyan váratlan helyzetre, ami a megfelelő gyors reakcióval meggátolható, vagy a bekövetkező károk minimalizálhatók.
                A szállítmányozó cég hatóköre ki kell, hogy terjedjen Európa minden országára, legyen szó akár import Portugáliából, Spanyolországból, Írországból, Olaszországból, de akár export viszonylatú fuvarokról Hollandiába, Angliába, Németországba, Franciaországba, ez azonban nem lehetne megoldható anélkül, hogy jónéhány kiváló partner segítené a cég munkáját külföldön, akikkel a szakmai kapcsolat az évek folyamán lassan, de biztosan alakul ki. A sokféle útirány mellett a sokféleség általában jellemző azokra a gyűjtős árukra, amik a gyors nemzetközi szállítmányozás révén jutnak el az egyik országból egy másik ország meghatározott pontjára, vagy városába főként kamionnal. A sokféleség néhány példája a túlméretes és esetleg túlsúlyos munkagépek, illetve a hasonló tulajdonságokkal rendelkező holland mezőgazdasági gépek, valamint német személyautók szállítása tréler igénybevételével, emellett olasz raklapos szállítmányok, lengyel ömlesztett áruk, tartályos kocsit elváró, dán hűtést vagy fagyasztást igénylő speciális áruk, többnyire francia élelmiszerek szállítása is gyakran előfordul egy megbízható cég feladatai között és mindezt, gyűjtő vagy részrakomány módján is gyorsan meg kell, hogy tudja oldani bármelyik ország viszonylatában, de ebbe bármilyen gépszállítás is bele kell, hogy tartozzon. Egy jó szállítmányozó ügyfeleinek nem lehet kétsége afelől, hogy a cég nem kizárólag az előre kalkulálható eseményekre rendelkezik készenléti tervvel, hanem a teljesen kiszámíthatatlan és az elhárítás lehetőségét kizáró események kezelésére is van hatékony protokollja, mint amikor egy baleset következik be a szállítás során. Ennek tudatában a kötelezően törvényileg megkövetelt biztosítás mellett, sokoldalú és mindenre kiterjedő a szállítmányozó által kötött speciális felelősségbiztosítás is rendelkezésére áll egy gondos szállítmányozónak, az említett károk enyhítésére, akár Németország, akár Görögország, vagy Spanyolország területén következik be a gyűjtős, vagy teljes szállítmányt érintő kár.

               A nagy, egész kamiont betöltő nemzetközi szállítmányok megrendelése mellett, jó pár cég kínál lehetőséget arra, hogy kisebb egy euro szabvány egységnyi árut is fogadjanak a gyors nemzetközi fuvarozás árutömegének részeként és ezt biztosítaniuk kell az EU országainak jelentős többségébe, Írországba, Hollandiába, Dániába, Svédországba, valamint ez érvényes kell, hogy legyen visszfuvar keretében és részrakomány formájában is ezekből az országokból és Németországból, Hollandiából, Angliából és Spanyolországból, köszönhetően annak, hogy jónéhány kamion útjára és rakodására vannak befolyással a fuvarszervezők hatékonyan, mindez azt is jelenti, hogy a megbízáson realizálható nyereségre való tekintet nélkül az összes megbízó rendelése ugyanolyan kiemelt jelentőséggel bír és a lehető legnagyobb precizitású bánásmódban részesül. Ennek teljes megvalósulásáért állandó kapcsolatot tartanak fenn a magyar és osztrák megbízókkal azért, hogy kielégítő tájékoztatással szolgálják a megrendelőket, a teljes nyugalmuk érdekében, míg a gyors nemzetközi fuvarozás lezajlik.
             Nemzetközi túlméretes gépszállítás hatékony szervezésekor is teljes mértékű körültekintés szükséges, bárki is tegyen megrendelést, magyar egyéni vállalkozó gazdák, más német magánszemélyek, osztrák termelő szövetkezetek, francia cégek, holland gazdaságok számára is gyorsan elérhető kell, hogy legyen a túlméretes gépszállítás az EU területén belül bármilyen viszonylatban kedvező áron és kifogástalan megvalósítással, vagyis olcsón és jól. A munkagép és más túlsúlyos és különös paraméterekkel rendelkező gép szállítása külföldről komoly körültekintést vár el minden fuvarszervezőtől, ezért nem meglepő, ha arra a következtetésre jutunk, hogy a gépszállítás külföldről kivételes tapasztalattal felvértezett szakembereket kíván. Minden elsőre jelentéktelennek tűnő apróságra ki kell hogy terjedjen az ilyen típusú túlméretes szállítás megszervezése, ami egyedi speciális kérés esetén magában foglalja a különleges osztrák biztosítást is. Természetszerűleg, ennek a szolgáltatásnak a keretében is mindenre kiterjedően tudatják a megrendelőt arról, hogy hogy megy a gyors nemzetközi fuvarozás Franciaországba, vagy máshová. A normál árukra érvényes olcsó nemzetközi szállítmányozás folyamatában elvárt biztonsági követelmények ennél a típusnál is teljes mértékben érvényesek, ugyanazon az áron. A páratlan szakértelemnek valamint a magas szintű biztosításnak köszönhetően a szállított részrakományos áruk és túlméretes gépek olyannyira biztonságban vannak, mint egy állam arany tartaléka, bár ez gépszállítás tekintetében különösen lényeges, mert a munkagépek és a legtöbb gép csillagászati ára komoly kockázatot rejt. Emellett külön megállapodás keretében, a nagyon magas értékű gépekre egyedi, de kedvező kondíciókat tartalmazó biztosítás is köthető a gyors nemzetközi fuvarozás előtt!
                       Határozottan úgy gondolom, hogy a magyar és olasz partnereknek mindent megér, az a helyzet, ha nem kell attól nagyon félniük, hogy az általuk útra bocsátott részrakományos szállítmány épsége nem kerül veszélybe a kamionos szállítás közben és így a nemzetközi fuvarozás árak is elfogadhatóbbak nekik. Ennek, valamint a becsületes és kifogástalan munkának, a tetterős és nagy tapasztalattal rendelkező szakembereknek, továbbá a gyorsan és precízen kivitelezett akcióknak köszönhető a legjobb magyar szállítmányozási cég sokéves sikeres működése. Amennyiben ilyen komplex és olcsó nemzetközi szállítmányozás kell Önnek rövid határidővel, akkor próbálja ki az Europa-Road Kft. kifogástalan minőségű és minden kívánalomnak megfelelő szolgáltatásait.
                      

                                        A logisztika és az olcsó nemzetközi szállítmányozás viszonya napjainkban.

                  A logisztika általában egy komplex művelet részletes szervezése és megvalósítása, aminek része a raklapokra megrendelt pontos nemzetközi szállítmányozás rövid határidővel Németországba és a gyors nemzetközi fuvarozás Franciaországból is. Általános üzleti értelemben a logisztika az ügyfelek, vagy a vállalatok igényeinek való megfelelés érdekében a származási pont és a fogyasztási pont között a dolgok áramlásának kezelése a lehető leginkább gazdaságos módon és gyorsan kivitelezve. A logisztikában kezelt erőforrások olyan tárgyi eszközöket, mint az anyagok, az olasz berendezések és kellékek, valamint az élelmiszer és egyéb fogyóeszközök is lehetnek. A fizikai tárgyak logisztikája általában az információáramlás, az anyagmozgatás, a gyártás, a csomagolás, a leltár, a szállítás, a gyűjtős árukra rendelt olcsó nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi fuvarozás árak, a raktározás és gyakran a biztonság integrálásával jár együtt.

              A katonai tudományban a logisztika a hadsereg ellátási vonalainak megőrzésével foglalkozik, miközben megzavarja az ellenséget, mivel a fegyveres erőforrások és szállítás nélkül a védekezés sem lehetséges. A logisztika és a szállítmányozás már az ősi világban is gyakorlati jelentőséggel bírt, és a modern hadseregeknek is jelentős logisztikai megoldásokra van szükségük, fejlett megvalósításokat fejlesztettek ki Európában és a világ minden részén. Ebben a szegmensben a logisztikai tisztek kezelik a logisztikai és szállítmányozási műveleteket, hogyan és mikor helyezzék át az erőforrásokat a szükséges helyre.

             A logisztikai menedzsment az ellátási lánc menedzsment része, amely tervezi, végrehajtja és ellenőrzi a dán, francia, olasz és német áruk, valamint angol, holland, német és svájci szolgáltatások és a kapcsolódó információk hatékony továbbítását és visszafordítását, esetleg tárolását a származási hely és a felhasználási pont között úgy, hogy megfeleljen az ügyfél által támasztott magas követelményeknek. A logisztika komplexitását gyorsan modellezhetjük, elemezhetjük, vizualizálhatjuk és optimalizálhatjuk, dedikált angol szimulációs szoftverrel. Az erőforrások felhasználásának minimalizálása minden logisztikai területen közös motiváció, így az olcsó nemzetközi szállítmányozás és bizonyos értelemben a gyors nemzetközi fuvarozás területén is. A logisztikai menedzsment területén tevékenységet kifejtő szakembert logisztikusnak hívják, de a nemzetközi szállítmányozás területén nagy tapasztalattal tevékenykedő szakemberek a speditőrök és fuvarszervezők feladata is nagyon hasonló Németország és Magyarország szállítmányozási cégeinél egyaránt.
              Az értelmező szótár meghatározza a logisztika fogalmát: az anyagi, személyi és létesítményi beszerzéssel, karbantartással és normál, valamint túlméretes szállítással kapcsolatos tudományág, gyakorlatban pedig szakma. Az új lexikon, azonban a logisztikát úgy határozza meg, hogy egy összetett művelet részletes összehangolása, amely sok embert, létesítményt vagy felszerelést tartalmaz. Míg on-line tudástár úgy definiálja, mint egy komplex művelet részletes szervezését és végrehajtását jelenti, ami az áruk és termékek kezelését és térbeni mozgatását foglalja magába. Mint ilyen, a logisztikát általában a mérnöki ágnak tekintik, amely emberrendszereket teremt, nem pedig géprendszereket, mivel elsősorban emberek munkáját fogja össze, így több területen munkát végző szakemberekét, így a gyűjtős nemzetközi szállítmányozás árak kialakításával és a fuvarok hatékony megszervezésével foglalkozó kiemelkedő tapasztalattal bíró fuvarszervezők és speditőrök munkavégzése is ide tartozik, mert a nemzetközi fuvarozás árak kezelése könnyed feladat számukra.

           Az ellátási lánc menedzsment szakemberek tanácsának, vagy a logisztikai menedzsment tanácsának megállapítása szerint a logisztika az áruk hatékony és eredményes szállítására és tárolására vonatkozó eljárások tervezése, végrehajtása és ellenőrzése, beleértve a szolgáltatásokat és a kapcsolódó információkat is és a kedvező árak kialakítását is. A fogyasztói követelményeknek való megfelelés céljából a felhasználási pontig, valamint a származási ponton a gyorsan belépő, a kimenő, a belső és a külső mozgások is részét képezik.
A magyar, német és olasz, valamint a lengyel egyetemi hallgatók és a szakemberek hagyományosan a műveletekre, vagy a termelésmenedzsmentre utalnak, ha az egyetlen üzleti helyszínen, spanyol gyár, francia áruház, osztrák üzletház vagy más helyszínen gyorsan zajló fizikai átalakításokra hivatkoznak, és a logisztikát a forgalmazáshoz kapcsolódó tevékenységekre, azaz a termékek mozgatására tartják fenn a területet és abból a szempontból igazuk van, hogy a terület nem csak a nemzetközi szállítmányozás területét fedi le hanem sok más kapcsolódó, de egyéb önálló területeket is, többek között a túlméretes és túlsúlyos áruk szállítását, valamint a gabonaszállítást és a gépszállítást, de a nemzetközi fuvarozás árak figyelembevételével kialakított díjszabást is. Az elosztóközpont kezelése tehát a logisztika területére vonatkozik, mivel elméletileg az olasz gyár által gyártott termékek készen állnak a fogyasztásra, mégis el kell juttatni a német elosztóhálózat a logisztika és az elosztóközpont szerint és a gyors nemzetközi fuvarozás segítségével. A gyűjtős szállítmányozás és raktározás, valamint más különböző logisztikai területekről érkező megrendelések összesítése és feldolgozása is lényeges rész. Ezzel szemben a modellezés szempontjából hasonlóak a műveletek irányítása és a logisztika, és a vállalatok néha hibrid szakembereket használnak, például egy hasonló műveletekkel foglalkozó operációs igazgatót, vagy logisztikai tisztviselőt. Ezenkívül az ellátási lánc menedzsment fogalma eredetileg többek között a termelés és a logisztika integrált elképzelésére utal a származási helytől egészen a termelési helyig. Mindezek a kifejezések a hirdetések mellékhatásaként szemantikai változást szenvedhetnek, legalább is a gyakorlat ezt mutatja. Esetleg nehezen igazodik el a logisztika, vagy annak más ágai, így a gyors nemzetközi szállítmányozás minden komplex területén, netán csak egy nemzetközi fuvar rövid határidővel az, ami olcsón és haladéktalanul szükséges, akkor bátrán válassza az Europa-Road Kft. kedvező ajánlatait.

süti beállítások módosítása